EL CRANC DE RIU AUTÒCTON TORNA AL FLUVIÀ

UNA ESPÈCIE A PUNT DE DESAPARÈIXER
Aquests darrers anys les poblacions de cranc de riu autòcton s’han vist reduïdes i fins i tot han arribat a desaparèixer a gran part de la península. Per aquest motiu, aquesta espècie s’esmenta en el Llibre vermell de la Unió Internacional de Conservació de la Natura (UICN) com a espècie rara i vulnerable, i està inclosa com a espècie protegida en l’annex III del Conveni de Berna. Les causes d’aquesta situació són, entre d’altres:

P9280256-847x300

Cranc autòcton de potes blanques (Austropotamobius pallipes)

 – La forta expansió del cranc roig americà (Procambarus clarkii) el qual porta la malaltia infecciosa anomenada afanomicosi.
– La captura d’exemplars per part de pescadors furtius
– La contaminació de les aigües i la destrucció de l’hàbitat
– Els llargs períodes de sequera

ESTUDI GENÈTIC SORPRENENT
L’estudi genètic encarregat pel Departament de Territori i Sostenibilitat a la Universitat de Barcelona el 2008 demostra que els crancs de riu autòcton presenten un elevat nivell de variabilitat genètica ja que tenen fins a 7 haplotips diferents.
Aquest estudi ha demostrat que els crancs de riu autòcton de Catalunya són únics a nivell de tot l’Estat i alhora hi ha diferències genètiques en 4 grans zones. La zona que inclou les conques del Ter, Fluvià i La Muga (en vermell al mapa), tenen una evolució genètica única. Així doncs, és molt important tenir en compte la genètica del cranc a les diferents conques, de cara a les repoblacions per no alterar aquesta curiositat evolutiva.
estudi genetic

Estudi genètic del cranc de riu a Catalunya

REINTRODUCCIÓ DEL CRANC DE RIU AUTÒCTON

A la conca del riu Fluvià fa més de 20 anys que s’està estudiant l’espècie i 10 que es va iniciar la recuperació. El 2015 es duplicava la població arribant als 1500 exemplars.

A dia d’avui es disposa d’un bon reservori tant d’exemplars reproductors procedents de les tres principals conques de la demarcació de Girona (Fluvià, Ter i La Muga). D’aquesta manera es preserva la diversitat genètica de la zona fluvial Ter, Fluvià i La Muga.

A la tardor del 2015 s’ha fet una de les reintroduccions més importants d’uns 1500 exemplar a la riera de Ridaura dins el marc del projecte europeu LIFE Potamo Fauna “Conservació de fauna fluvial d’interès europeu a la Xarxa Natura 2000 de les conques dels rius Ter, Fluvià i Muga”, per a la recuperació del cranc de riu de potes blanques (Austropotamobius pallipes).

cranc de riu 2

Reintroducció del cranc de riu al Ridaura, tardor del 2015

LIFE Potamo Fauna és un projecte de quatre anys de durada (2014-2017), finançat per fons europeus en un 50%. Fins al 2017, any de finalització del projecte, els reforçaments es portaran a terme en vuit sectors dels següents espais xarxa Natura 2000 de les comarques gironines: Alta Garrotxa-Massís de les Salines, Zona Volcànica de la Garrotxa, Riberes de l’Alt Ter, Sistema Transversal Català, Riu Fluvià, Riu Llémena, Muntanyes de Rocacorba-Puig de la Banya del Boc i Rieres de Xuclà i Riudellques.
cranc de riu

Reintroducció del cranc de riu a la riera de Ridaura amb alumnes d’una escola de la Garrotxa, tardor del 2105

Deixa un comentari